Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Jazdowice.

W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej do zadania, pn. „Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Jazdowice”.