Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
sobota 23 październik 2021

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaś…

W wyniku rozstrzygniętego przetargu -  Ochotnicza Straż Pożarna w Kalinie Wielkiej w dniu 15 października 2021 roku dokonała zakupu „średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” marki Renault D16 4 x 4...

Mobilne konsultacje dotyczące Funduszy E…

Specjaliści z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Krakowie zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich. Swoje pomysły skonsultować będzie można podczas tzw. Mobilnego...

Ekodoradca

Uprzejmie informujemy, że od 01 października 2021 roku w Urzędzie Gminy w Słaboszowie funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze", w którym ekodoradca Pani Małgorza...

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w Święcicach

Słaboszów dnia 02.11.2016

 Znak:ROŚI.6840.2.2016

OGŁOSZENIE

WÓJT  GMINY SŁABOSZÓW podaje do publicznej wiadomości że została przeznaczona do sprzedaży nieruchomość  zabudowana położona w obrębie Święcice  oznaczona  jako działki nr 499/1 o pow.0,1284 ha , nr 500 o pow.0,0596 ha, nr 501 o pow.0,0344 ha, nr 502/1 o pow.0,4648 ha, nr 503 o pow.0,0180, nr 504/1 o pow.0,3164 ha, nr 504/2 o pow.0,2128 ha –łącznie 1,2344 ha, uzbrojone w sieć energetyczną, wodociągową i telefoniczną , przylegające do drogi powiatowej Słaboszów-Książ Wielki. Nieruchomość jest własnością  komunalną gminy Słaboszów posiada założoną księgę wieczystą KW 40684 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie która nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Słaboszów nieruchomość ta jest położona w terenach obiektów produkcyjnych składów i magazynów-działki nr nr 500, 501,504/1, 504/2, 502/1(część), terenach zabudowy usługowej – działki nr nr 503 i 502/1 (część), terenach rolniczych –działka nr 499/1. Natomiast zgodnie z ewidencją gruntów powyższa nieruchomość  została oznaczona jako tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny zabudowy inne, pastwisko III, pastwisko VI , nieużytki.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w Święcicach

Ogłoszenie

Słaboszów dnia 18.07.2016 r.

 Znak:ROŚI.6845.1.2016

 O G Ł O S Z E N I E

 WÓJT GMINY SŁABOSZÓW podaje do publicznej wiadomości że została przeznaczona do dzierżawy nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Kropidło oznaczona jako część działki nr 170/1 o powierzchni w tej części 100 m² wraz  z częścią budynku magazynowego  o powierzchni 34 m² usytuowanego  na tej działce

(od strony wschodniej) .

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Słaboszów działka ta położona jest w terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej .

Nieruchomość jest własnością komunalną Gminy Słaboszów , posiada założoną Księgę Wieczystą KW nr 40679  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie-Wydział Ksiąg Wieczystych , która nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami.

Wyżej wymieniona nieruchomość zostanie przeznaczona do dzierżawy na okres trzech lat z przeznaczeniem pod organizowanie i prowadzenie punktu skupu trzody chlewnej.

Odpłatność za dzierżawę (miesięczny czynsz dzierżawny)  wynosi :

-za grunt działki 300,00 zł

-za budynek 200,00 zł plus 23 %podatek VAT tj.46,00 zł  razem 246,00 zł

łącznie 500,00 zł plus VAT tj.46,00 zł razem 546,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści sześć

złotych 00/100).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913.

 /-/WÓJT GMINY

Marta Vozsnak

 

„Rodzina 500+”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie w związku z prośbą Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zamieszcza poniżej link do spotów reklamowych dotyczących promowania programu „Rodzina 500+”.

Zachęcamy i zapraszamy do obejrzenia spotów reklamowych zamieszczonych na stronie :

http://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=8516