2021-04-22


ROŚI.271.NAD.4.2020

Gmina Słaboszów zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków n terenie Gminy Słaboszów oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupów, w systemie zaprojektuj wybuduj”

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycji związanej z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Słaboszów oraz budową sieci wodociągowej w miejscowości Słupów w formule zaprojektuj i wybuduj. Budowa obejmuje 65 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Buszków, Dziaduszyce, Grzymałów, Ilkowice, Janowice, Kropidło, Kalina Wielka, Maciejów, Nieszków, Raszówek, Rędziny Borek, Rzemiędzice, Słaboszów, Słupów, Śladów, Święcice, Wymysłów oraz 1,5 km sieci wodociągowej w miejscowości Słupów. 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf

Projekt umowy o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.pdf

Zapytanie Ofertowe.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Skip to content