2016-08-17


OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU  PUBLICZNYM

o wartości  nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Przewóz uczniów do i ze szkół Gminy Słaboszów w roku szkolnym 2016/2017

Skip to content