2019-08-01


Gmina Słaboszów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej pozyskała dofinansowanie w kwocie 71 264,00 zł. na realizację dwóch zadań pn:

– „ Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Śladów w gminie Słaboszów ”.

– „ Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Nieszków w gminie Słaboszów ”.

Termin wykonania zadania przewiduje się na 2020 rok.

Skip to content