2016-08-23


Zarząd   Miechowskiego   Stowarzyszenia  Gmin  Jaksa  LGD  organizuje  zebranie  informacyjne  w  sprawie  naborów  z  Programu  PROW  2014 – 2020  w  dniu  25.08.2016  czwartek  o godz.  10.00  w  Słaboszowie  – sala  konferencyjna  Urzędu  Gminy.  
Zakres  omawianych  działań:

                          – Podejmowanie  działalności  gospodarczej
                          – Rozwój  działalności  gospodarczej
                          –  Wzrost  aktywności  społecznej  mieszkańców  poprzez:
•    Wzrost  kompetencji  i  wiedzy  mieszkańców
•    Rozwój  infrastruktury  kulturalno – sportowej,  rekreacyjnej  i  turystycznej
•    Rozwój  aktywności  kulturalnej  i  społecznej
•    Zachowanie  dziedzictwa  kulturowego  i  historycznego  oraz  promocja   lokalnych  zasobów  obszaru  LGD

     Prosimy  o  powiadomienie  o  zebraniu  radnych,  sołtysów,  organizacje  pozarządowe  oraz  potencjalnych  beneficjentów  programu  PROW  2014 – 2020. 

 Włodzimierz  Mielus

Skip to content