2017-07-12


Informacja
dotycząca możliwości uzyskania pomocy przez osoby doznające przemocy w rodzinie.

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem podlegającym karze, prawo zabrania  jej stosowania i krzywdzenia swoich bliskich.

Jeżeli Ty lub ktoś z Twojej rodziny jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo jest po Twojej stronie, o pomoc możesz zwrócić się dzwoniąc do:

– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie, tel. 41/ 38-10-055  lub 41/38-47-113,
– Posterunku Policji w Racławicach, tel. 41/38-44-007,
– Komendy Powiatowej Policji w Miechowie, tel. 41/ 38-22-200; 41/38-22-213  lub tel. alarmowy: 997,
– Prokuratury Rejonowej w Miechowie, tel. 41/ 38-31-632 lub 41/38-30-835,
– Punktu Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą                   
  w Rodzinie w Gminie Słaboszów, tel. 41/ 38-10-055.

Możesz także skorzystać z telefonu zaufania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie, czynnego od poniedziałku do piątku w godz. od 17:00 do 19:00 tel. 41/38-34-100, jak również z porad specjalistów: psychologa, prawnika, terapeuty i policjanta w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Miechowie, w następujących dniach i godzinach:
prawnik        – wtorek, czwartek        od godz. 15.15 do godz. 19.15,
psycholog        – wtorek            od godz. 14.00 do godz. 16.00,
terapia rodzin       – wtorek, piątek        od godz. 16.00 do godz. 20.00.

W ramach działania powyższego Punktu można również skorzystać z porad funkcjonariusza Policji, który przyjmuje osoby zainteresowane w Komendzie Powiatowej Policji w Miechowie, ul. Prusa 3, tel. (41) 38-22-200.

Pamiętaj!!!
Przemoc w rodzinie rzadko bywa jednorazowym incydentem, jeżeli nie zostanie podjęte stanowcze działanie wobec sprawcy, przemoc się powtórzy.

Słaboszów, 2017-07-11.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Słaboszowie
/-/ Wanda Zientara

Skip to content