2022-01-21


SPRAWOZDANIE

z wykonania projektu „Odkrywam Małopolskę” w 2021 roku przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

 

 

Gmina Słaboszów realizując w 2021 roku projekt „Odkrywam Małopolskę” w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, zorganizowała dwie wycieczki szkolne dla 105 uczniów prowadzonych 2 szkół podstawowych pn.:

  1. „Ojcowski Park Narodowy, Bochnia, Nowy Wiśnicz” w dniach 27 – 28 września 2021 r. z noclegiem w Kopalni Soli w Bochni dla 55 uczniów;
  2. „Zakopane, Tatrzański Park Narodowy” w dniu 30 września 2021 r. dla 50 uczniów. 

W wycieczce w dniach 27-28 września 2021 r. wzięło udział 41 uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Dziaduszycach i 14 uczniów Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Ziemi Miechowskiej w Janowicach, a w dniu 30 września 2021 r. – 43 uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Dziaduszycach i 7 uczniów Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Ziemi Miechowskiej w Janowicach. Łącznie uczestniczyło w nich 84 uczniów Szkoły Podstawowej w Dziaduszycach i 21 uczniów Szkoły Podstawowej w Janowicach.

Na wniosek Gminy Słaboszów z dnia 27.07.2021 r. została jej udzielona pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XLIII/609/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w kwocie 14000 zł.

Kompleksową organizację 2 wycieczek dla 105 uczniów szkół podstawowych zlecono wyspecjalizowanemu organizatorowi wycieczek, z którym zawarto umowy o zorganizowanie imprez turystycznych – wycieczek dla uczniów szkół podstawowych Gminy Słaboszów.

Projekt zrealizowano zgodnie z aktualizacją wniosku z dnia 17.09.2021 r. i Umową zawartą w dniu 23 września 2021 r. pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Słaboszów oraz Regulaminem tego projektu przyjętym Uchwałą Nr 1029/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 lipca 2021 r..

Całkowity koszt dwóch wycieczek stanowi kwotę 24351 zł, z której dotacja celowa Województwa Małopolskiego stanowi kwotę 14000 zł, a wkład finansowy Gminy – 10351 zł, w tym udział finansowy rodziców dzieci uczestniczących w projekcie –  7250 zł.

 

Skip to content