|||

Przedłużenie stopni alarmowych BRAVO I CHARLIE-CRP

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie nr 388 z dnia 30 listopada 2022 dotyczące wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego BRAVO oraz zarządzenie nr 389 wprowadzające trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju.

Stopnie alarmowe obowiązują od 1 grudnia 2022 r. od godz. 00.00 do 28 lutego 2023 r. do godz. 23.59 (jest to przedłużenie okresu obowiązywania  stopni alarmowych)                                              

Stopień wprowadził Prezes Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych.

Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.