2016-02-12


Słaboszów dnia 11.02.2016 r.

Znak:ROŚI.7151.1.2016

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW podaje do publicznej wiadomości że został przeznaczony do wynajmu lokal użytkowy , składający się z czterech pomieszczeń o powierzchni łącznej 85,04 m2 znajdujący się w budynku komunalnym nr 54 (remiza OSP) w Kalinie Wielkiej usytuowanym na działce nr.92/1 o powierzchni 0,1300 ha objętej księgą wieczystą KW 40686 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie która to nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Słaboszów powyższa działka położona jest w całości w terenach oznaczonych jako UP1-tereny usług publicznych .

Lokal jest wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.

Odpłatność za wynajem(miesięczny czynsz najmu) ustala się w wysokości 8,90 zł za 1 m2 powierzchni lokalu plus 23% podatek VAT. Najemca we własnym zakresie będzie ponosił koszty pobieranej energii elektrycznej ,ogrzewania ,wywozu nieczystości stałych , odprowadzenia nieczystości płynnych ,poboru zimnej wody.

Lokal został przeznaczony do wynajmu na okres trzech z przeznaczeniem na działalność handlową-sklep spożywczo-przemysłowy.

Osoby zainteresowane wynajmem mogą składać oferty do Urzędu Gminy w Słaboszowie w terminie do dnia 9 marca 2016 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913 w dniach i godzinach pracy urzędu.

 

WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsnak

Skip to content