2017-12-29


Słaboszów dnia 28.12.2017r.

Znak:ROŚI.71442.1.2017

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW podaje do publicznej wiadomości, że został przeznaczony do wynajmu garaż o powierzchni 15,40m2 , znajdujący się przy budynku Ośrodka Zdrowia w Dziaduszycach, usytuowanym na działce nr 561/17 o powierzchni 0,8209 ha objętej księgą wieczystą KW 45107 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie, która to nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami.

Nieruchomość stanowi własność komunalną gminy Słaboszów i zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Słaboszów, położona jest w terenach usług publicznych z zakresu administracji, opieki społecznej, socjalnej, opieki zdrowotnej.

Wyżej wymieniony garaż został przeznaczony do wynajmu na okres trzech lat.

Odpłatność za wynajem (miesięczny czynsz najmu) ustala się w wysokości 3,00 zł za 1m2 plus 23% podatek VAT

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913 w dniach i godzinach pracy urzędu.

/-/ Wójt Gminy

Marta Vozsnak

Skip to content