|||

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Słaboszów informuje, iż w dniach od 15.11.2022 r. do 30.11.2022 r. na terenie Gminy Słaboszów przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit). Inwentaryzacje prowadzić będzie Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą w 43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o pomoc pracownikom ww. firmy podczas wykonywanych prac w zakresie udzielania informacji.

Zarządcy obiektów, w których występują ukryte formy azbestu, prosimy o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Gminy Słaboszów lub bezpośrednio do firmy Eko-precyzja,
e-mail: biuro@eko-precyzja.eu.

Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoli pozyskać środki zewnętrzne na usuwanie
i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słaboszów.