2021-09-24


INFORMACJA
o realizacji przez Gminę Słaboszów w 2021 roku projektu „Odkrywam Małopolskę”
przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

W okresie od 13 września do 31 grudnia 2021 r. Gmina Słaboszów realizuje projekt pn. „Odkrywam Małopolskę” w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej, zgodnie z Regulaminem tego projektu przyjętym Uchwałą Nr 1029/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 lipca 2021 r..
Na wniosek Gminy Słaboszów z dnia 27.07.2021 r. została jej udzielona pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XLIII/609/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w kwocie 14000 zł. Projekt realizuje się zgodnie z aktualizacją wniosku z dnia 17.09.2021 r. i Umową zawartą w dniu 24 września 2021 r. pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Słaboszów.
Całkowity koszt zaplanowanych dwóch wycieczek stanowi kwotę 24351 zł, z której dotacja celowa Województwa Małopolskiego stanowi kwotę 14000 zł, a wkład finansowy Gminy – 10351 zł, w tym udział finansowy rodziców dzieci uczestniczących w projekcie – 7250 zł.
Kompleksową organizację wycieczek dla 105 uczniów szkół podstawowych zlecono wyspecjalizowanemu organizatorowi wycieczek, z którym zawarto umowy o zorganizowanie imprez turystycznych – wycieczek dla uczniów szkół podstawowych Gminy Słaboszów:
1) „Ojcowski Park Narodowy, Bochnia, Nowy Wiśnicz” w dniach 27 – 28 września 2021 r. z noclegiem w Kopalni Soli w Bochni dla 55 uczniów;
2) „Zakopane, Tatrzański Park Narodowy” w dniu 30 września 2021 r. dla 50 uczniów.

 

Skip to content