2015-03-18


Konkurs projektów w zakresie rozwoju sportu na 2015 roku

W dniu 17 marca 2015 roku Wójt Gminy Słaboszów wydał Zarządzenie Nr 32/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Słaboszów wspieranych z budżetu gminy w 2015 roku.
Konkurs projektów obejmuje realizację następujących zadań:

 

1) realizacja programów szkolenia sportowego,
2) zakupu sprzętu sportowego,
3) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,
4) pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5) sfinansowania wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
Zarządzenie dostępne jest w BIP Urzędu Gminy Słaboszów.
Na przedstawione do realizacji zadania proponuje się przeznaczyć jako wsparcie w formie dotacji środki publiczne w łącznej wysokości 10000,00 zł.

Wnioski muszą być zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr XVI/119/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.

Wnioski na realizację w/w projektów należy składając w Sekretariacie Urzędu Gminy Słaboszów, Słaboszów 57 w terminie do 9 kwietnia 2015 roku.

Wnioski złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Przypomina się o dołączenie do wniosku wszystkich załączników.

Wójt Gminy Słaboszów zastrzega sobie prawo nie rozstrzygnięcia konkursu.

Wójt Gminy Słaboszów

Skip to content