|

KOMUNIKAT

Związek Międzygminny „NIDZICA” w Kazimierzy Wielkiej informuje, że od dnia 10 listopada 2022 r. rozpoczyna wymianę wodomierzy w ramach projektu „Kompleksowa Cyfryzacja usług komunalnych” zapobiegająca i przeciwdziałająca rozprzestrzenianiu się COVID-19 i innych chorób zakaźnych w następujących miejscowościach: TEREN GMINY SŁABOSZÓW.

Prosimy o udostępnienie pomieszczenia, w którym zlokalizowany jest wodomierz.

Wymianę wodomierzy będą przeprowadzać pracownicy firmy PUH PARTNER posiadający imienne upoważnienia do dokonania na zlecenie ZM „NIDZICA”. Pracownicy tej firmy będą poruszać się oznakowanymi samochodami: „PARTNER-Wymiana wodomierzy”