|||

INFORMACJA O ZAMIARZE DOKONANIA ZAKUPU PREFERENCYJNEGO WĘGLA

Urząd Gminy w Słaboszowie przystępuje do ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Słaboszów zainteresowanych zakupem paliwem stałego – węgla kamiennego. Właściciele gospodarstw domowych proszeni są o złożenie informacji o zamiarze zakupy węgla w terminie do dnia 10.11.2022r. (informacje należy składać w Urzędzie Gminy Słaboszów, Słaboszów 57 lub przesłać ją drogą mailową na adres: gmina@slaboszow.pl

W załączeniu informacja oraz wniosek.

Więcej informacji na stronie BIP Urzędu Gminy