2016-07-06


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie informuje, zgodnie z prośbą Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra o możliwości udziału w projekcie „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy”.

Do udziału w projekcie zaproszone są osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

° w wieku 30+;

° niepełnosprawne posiadające oświadczenie o niepełnosprawności:

      ksero orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia

      wydany przez lekarza (orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia);

° mieszkające na terenie województwa małopolskiego;

° bezrobotne (zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy dot.

      zarejestrowania jako osoba bezrobotna) lub bierne zawodowo, w tym osoby

      opiekujące się osobami zależnymi.

Poniżej link do strony internetowej projektu:

http://niepelnosprawninarynkupracy.pl/

 

Skip to content