2018-04-20


 z dnia 20 kwietnia 2018 roku o rozstrzygnięciu naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Słaboszów w 2018 roku, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 22/2018 Wójta Gminy Słaboszów z dnia 20 marca 2018 r.

 

Dnia 20 kwietnia 2018 roku Komisja w składzie:

Osikowski Paweł – Przewodniczący Komisji

Reisner Iwona – Członek Komisji

Chuma Sylwia – Członek Komisji

dokonała oceny wniosku złożonego przez:

Klub Sportowy „NIDZICA” Słaboszów, dnia 16 kwietnia 2018 roku, wniosek nr 1,

wnioskowana kwota dotacji 12 000,00 zł

Na podstawie złożonego wniosku Komisja dokonała oceny i podjęła następującą decyzję:

wniosek spełnia wymogi formalne i merytoryczne niniejszego naboru wniosków, w związku z czym, mając na uwadze doświadczenie i możliwości realizacji zadania, tzn. by maksymalnym stopniu podmiotami działań byli objęci mieszkańcy Gminy Słaboszów środki finansowe proponujemy przeznaczyć w następujących kwotach:

1) Klub Sportowy „NIDZICA ”Słaboszów – 12 000,00 zł.

 

 

WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsnak

 

Skip to content