|

I N F O R M A C J A

Dotyczy: treningu systemów alarmowania.

„ Zgodnie z  pismem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 1 sierpnia 2023 roku o godź. 1700zostanie przeprowadzony trening systemów alarmowania na terenie województwa małopolskiego. Sprawdzenie systemów alarmowania w ramach treningu będzie jednocześnie upamiętnieniem 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W związku z powyższym nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy –  dźwięk ciągły w okresie jednej minuty emitowany przez syreny”.

Wójt  Gminy

(-) Marta Vozsnak