2018-12-10


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie informuje, że względu na brak wystarczającej liczby ofert nie ma możliwości rozstrzygnięcia Rozeznania Dostępnej Oferty Rynkowej. W najbliższych dniach zostanie ustalony nowy termin wyjazdu oraz zamieszczone nowe Rozeznania Dostępnej Oferty Rynkowej.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Słaboszowie
Ilona Zegadło

Skip to content