|

Gmina Słaboszów zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi :

Dostawa, montaż oraz prezentację obsługi wózka/krzesła ewakuacyjnego w celu zapewnienia dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami
w Gminie Słaboszów
.”