|||

Gmina Słaboszów zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi :

„Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wewnętrznej instalacji gazowej budynku użyteczności publicznej zlokalizowanym na dz. ewid. nr 299/2, 299/3 w miejscowości Słaboszów”