2021-12-27


Szanowni Państwo,

   W związku z nowymi regulacjami prawnymi oraz aktualizacją oferty, przesyłam do Państwa ogłoszenie związane z zainteresowaniem ze strony naszej firmy gruntami, które mogłyby zostać wykorzystane pod instalację fotowoltaiczną oraz magazyny energii. Z uwagi na nowe możliwości, jesteśmy zainteresowani zarówno niewielkimi gruntami o powierzchni od 0,5 ha zlokalizowanych w pobliżu GPZ (Główny Punkt Zasilania) w celu budowy wielkoskalowych magazynów energii oraz gruntami o powierzchni min. 1 ha w celu realizacji farm fotowoltaicznych (również na terenach objętych zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego)

Zgodnie ze zmianą art. 10 ust 2a Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym, zmodyfikowany został limit mocy wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych (farmy fotowoltaiczne), które mogą być lokalizowane bez konieczności uwzględnienia ich w studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy o mocy do 1000kW na gruntach rolnych V, VI, VIz i nieużytkach.

W uzasadnieniu nowelizacji ustawy OZE czytamy, że Rada Ministrów wyraziła pełne zrozumienie dla potrzeby racjonalnego planowania i gospodarowania przestrzennego, a poczynione propozycje kierowane są troską o dynamiczny rozwój energetyki odnawialnej w Polsce.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 1000kW to instalacja zajmująca powierzchnię ok. 1,5 ha, jednak z uwagi na charakterystykę takich instalacji możliwe jest zlokalizowanie większej ilości takich instalacji z uwagi na ich niezależny charakter.

W ramach Państwa możliwości proszę o poinformowanie potencjalnie zainteresowane osoby naszą ofertą, udostępnienie ogłoszenia na tablicy ogłoszeniowej oraz stronie internetowej, a w razie pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu: 530 088 648

 

Pozdrawiam

Grzegorz Wróbel

Projektant PV

SUNHUNTER

ul. Krasickiego 36A, 30-503 Kraków

+48 530 088 077

www.sunhunter.pl

 

 

 

Skip to content