|

Dyżur Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich – 26.09.2022 r. – Agenda Zamiejscowa UMWM w Miechowie

Informacja o odbywających się  (raz w miesiącu) w siedzibie Agendy Zamiejscowej UMWM w Miechowie dyżurach Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Najbliższy odbędzie się w poniedziałek 26.09.2022 r.  br., w godzinach 9:00-14:00.

Siedziba: Agenda Zamiejscowa UMWM w Miechowie, ul. Warszawska 10.