2019-03-28


Projekt „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0049/18.

Protokol_wyboru_logopeda_Słaboszów.doc

Protokol_wyboru_psycholog_Słaboszów_pop.pdf

uzupełnienie protokołu psycholog.pdf

Skip to content