2020-07-16


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie zamieszcza poniżej protokół z rozstrzygnięcia rozeznania cenowego na sprzęt multimedialny.

Kierownik GOPS

Ilona Zegadło 

Protokół z wyników rozeznania cenowego – sprzęt multimedialny.pdf

Skip to content