2020-07-29


WAŻNA INFORMACJA!!!

 

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie informuje, iż nabór wniosków o świadczenia wychowawcze (500+) na kolejny okres zasiłkowy, w formie elektronicznej rozpoczyna się w miesiącu luty 2021r.

      Świadczenia wychowawcze (500+) na okres zasiłkowy 2019/2021 mają Państwo przyznane na okres od 1 lipca 2019r., do 31 maja 2021r., na podstawie wniosków złożonych w ubiegłym roku. W związku z powyższym, uprzejmie prosimy, aby w obecnej sytuacji nie składać ponownie wniosków o w/w świadczenia.

                                                                           

                                                                                                     Ilona Zegadło

                                                                                                  Kierownik GOPS

Skip to content