2020-03-17


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie zamieszcza poniżej rozeznanie dot. usługi rehabilitanta.

Kierownik GOPS

Ilona Zegadło

OFERTA_konkurencyjnosc_rehabilitacja.pdf

Rozeznanie_konk_rehabilitacja_Słaboszów.pdf

Skip to content