2020-03-17


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie zamieszcza poniżej rozeznanie dot. usługi psychologa.

Kierownik GOPS

Ilona Zegadło

Oferta_psycholog_Słaboszów.pdf

Rozeznanie_psycholog_Słaboszów.pdf

Skip to content