2021-07-22


W załączeniu zamiesza się protokół z wyboru specjalisty ds. indywidualnej diagnozy potrzeb w ramach projektu „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie”.

Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Słaboszowie

Ilona Zegadło

Protokol_wyboru_Spec_Diagnoz_Słaboszów_21.pdf

Skip to content