2020-09-14


{nomultithumb}

Projekt „Aktywny Słaboszów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.2.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.02.01-12-0148/18

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie zamieszcza poniżej protokół z rozeznania ofert dot. wychowawców.

 

 

 

 

Kierownik GOPS

Ilona Zegadło

Skip to content