2020-11-12


Gmina Słaboszów przystąpiła do realizacji programu Wspieraj Seniora. Program ten realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie i  zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii.

 

Jak wygląda mechanizm udzielania pomocy w ramach programu?

Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – numer telefonu  22 505 11 11

Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

 

Od kiedy zaczyna się realizacja programu i do kiedy trwa?

Program jest realizowany od 20 października  do 31 grudnia 2020 r.

 

Kto może skorzystać z programu?

Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70. życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej.

 

Kto pokrywa koszty zakupów dla Seniora?

Za zakupy płaci Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów.

 

Seniorze! Zostań w domu. Skorzystaj z infolinii! 22 505 11 11

Skip to content