2016-07-27


INFORMACJA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY SŁABOSZÓW DOTYCZĄCA UDZIAŁU W PROGRAMIE
„KARTA DUŻEJ RODZINY”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie, który realizuje zadania wynikające z ustawy  z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny, zaprasza działające na terenie Gminy Słaboszów firmy oraz pojedynczych przedsiębiorców do współpracy na rzecz rodzin wielodzietnych, korzystających z programu Karty Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom posiadającym przynajmniej trójkę dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, nie później jednak niż do ukończenia 25 roku życia. Dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności otrzymają Kartę na czas trwania tego orzeczenia.
Z terenu Gminy Słaboszów z Karty Dużej Rodziny obecnie korzysta 61 rodzin wielodzietnych.   

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych, zniżki te mogą dotyczyć każdego sektora działalności gospodarczych, dlatego też do współpracy w ramach programu Karty Dużej Rodziny mogą przystąpić podmioty niezależnie od sektora czy wielkości przedsiębiorstwa. Warunkiem udziału w programie jest zapewnienie przez daną instytucję czy przedsiębiorcę zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny w zakresie prowadzonej działalności. Zniżki mogą oferować instytucje państwowe, przedsiębiorcy prywatni, stowarzyszenia i fundacje oraz inne podmioty.

W ramach współpracy w powyższym programie, podmiot gospodarczy może zyskać:
– szansę na wzrost rozpoznawalności, dzięki umieszczeniu jego danych na wykazie podmiotów oferujących zniżki rodzinom wielodzietnym oraz możliwość posługiwania się wizerunkiem „ Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” w materiałach promocyjnych i reklamowych firmy,
– możliwość uzyskania satysfakcji ze wsparcia rodzin wielodzietnych i prowadzenia polityki prorodzinnej,
– zaufanie nowych i starych klientów, a tym samym powiększenie przychodów swojej firmy.
 
Jednocześnie informuje się, że podmioty zainteresowane przystąpieniem do programu mogą na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tj. www.rodzina.gov.pl wypełnić formularz w postaci e-deklaracji, który w zależności od zasięgu oferowanych uprawnień zostanie skierowany do rozpatrzenia przez Ministra lub właściwego Wojewodę. Po uzgodnieniu indywidualnych warunków udziału w programie, zostanie podpisana umowa.
Po weryfikacji formularza zostaną uzgodnione z poszczególnym przedsiębiorcą szczegółowe warunki współpracy, a następnie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku firm/instytucji działających lokalnie) podpisze z daną firmą umowę dotyczącą przyznawania uprawnień rodzinom wielodzietnym.
Dodatkowe informacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w powyższej sprawie można uzyskać wchodząc w poniżej umieszczony załącznik.

Słaboszów, 2016-07-27.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Słaboszowie
/-/ Wanda Zientara

Skip to content