2020-04-03


Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Powiat Miechowski, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatne mediacje.

W trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników – w czasie epidemii nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane są za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, komunikator internetowy).

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej Powiatu

https://bip.malopolska.pl/spmiechow.m.285645.nieodplatna-pomoc-prawna.html

Ze względu na konieczność ograniczenia objętości maila – materiały w postaci plakatu informacyjnego oraz ulotka są do pobrania po kliknięciu w poniższe linki:

Plakat (wykaz punktów pomocy oraz dane kontaktowe do rejestracji za pośrednictwem powiatu)

http://www.sc.org.pl/userfiles/npp_npo_2020/miechowski_plakat_npp_2020.

ULOTKA – awers

http://www.sc.org.pl/userfiles/npp_npo_2020/miechowski_informator_npp_2020.

ULOTKA – rewers

http://www.sc.org.pl/userfiles/npp_npo_2020/1_informator_rewers_npp_2020.

ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU MEDIACJI:

https://www.youtube.com/watach?v=nLAL1BWEXac

ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU PRAW KONSUMENCKICH:

https://www.youtube.com/watch?v=WfJsm1EV6k

ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU CYBERPRZEMOCY:

https://www.youtube.com/watch?v=d-ME7clmzIk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content