2018-05-16


INFORMACJA

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie informuje, że od dnia 01 czerwca 2018r. zmienia się dotychczasowy adres e-mail Ośrodka na nowy, tj.:  gops@slaboszow.pl .

Poprzedni adres poczty elektronicznej (gopsslaboszow@poczta.onet.pl) będzie aktywny do końca maja 2018r.

Począwszy od dnia 15 maja 2018r. korespondencję mailową do tut. Ośrodka można wysyłać na nowy adres e-mail: gops@slaboszow.pl .

Kierownik GOPS

mgr Ilona Zegadło

 

Słaboszów, 2018-05-15.

 

Skip to content