2016-12-14


INFORMACJA
DOTYCZĄCA WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2016r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie, realizujący zadania z zakresu świadczeń rodzinnych  i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z upoważnienia Wójta Gminy Słaboszów, uprzejmie informuje, iż w miesiącu  grudniu 2016r. wypłata :
– zasiłków rodzinnych,
– zasiłków opiekuńczych,
– świadczeń rodzicielskich,
– świadczeń z funduszu alimentacyjnego
będzie realizowana od dnia 22-go do dnia 28-go grudnia 2016r.

Jednocześnie tut. Ośrodek uprzejmie prosi świadczeniobiorców pobierających w/w świadczenia  w formie gotówkowej o ich terminowy odbiór z Krakowskiego Banku Spółdzielczego O/ Kalina Wielka oraz  Krakowskiego Banku Spółdzielczego O/ Kalina Wielka Punkt Kasowy w Słaboszowie.

Słaboszów, 2016-12-14.

Z up. Wójta Gminy
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Słaboszowie
/-/ Wanda Zientara

Skip to content