Informacja dotycząca rekrutacji

Projekt „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0025/20.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie informuje, że spotkania rekrutacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w Projekcie „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami odbywać się będą w Placówce Wsparcia Dziennego w Dziaduszycach, Dziaduszyce 25A, 32-218 Słaboszów.
Istnieje również możliwość indywidualnych spotkań pracowników z osobami zainteresowanymi udziałem w projekcie w  ich miejscu zamieszkania.

Kierownik GOPS
Ilona Zegadło