2015-03-12


 
1 Sekretarz Gminy mgr inż. Paweł Osikowski 41 384 79 01
2 Skarbnik Gminy mgr Iwona Reisner
41 384 79 03
3 Kierownk USC inż. Maria Skóra 41 384 79 10
4 Kierownik GZEAS Aniela Kruczek 41 384 70 22
5 Kierownk GOPS mgr Ilona Zegadło 41 384 71 16
6 Kierownk GBP mgr Wioletta Sakwa
41 384 63 15
7 Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury mgr Agnieszka Kućmierz 41 384 79 01
8 Zastępca Wójta Gminy mgr Agnieszka Kućmierz 41 384 79 01

 

Skip to content