2013-11-16{nomultithumb}

 

 

 

 

 

Wjazd do Polski obywateli Ukrainy odbywa się na podstawie:

  • ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego;
  • wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);
  • wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;
  • posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;
  • wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;
  • zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.

Pomoc oferowana przez Polski Rząd obywatelom Ukrainy odbywa się

w PUNKTACH RECEPCYJNYCH,

w których można otrzymać: posiłek, możliwość odpoczynku i niezbędne informacje.

Punkty recepcyjne:

Dorohusk (Pałac Suchodolskich, Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5)

Dołhobyczów (Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8)

Horodło (Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58)

Lubycza Królewska (Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej, ul. Jana III Sobieskiego 5)

Korczowa (Świetlica, Korczowa 155)

Medyka (Hala sportowa, Medyka 285)

Krowica Sama (Szkoła Podstawowa, Krowica Sama 183)

Ustrzyki Dolne (była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41)

Jeśli obywatel Ukrainy wjechał do Polski  na podstawie:

  • ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego – legalny pobyt trwa do 90 dni;
  • wizy krajowej lub wizy Schengen, wydanej przez polski organ – pobyt jest legalny zgodnie z terminem ważności wizy i okresem pobytu w niej wskazanym;

Po upływie pobytu na podstawie wizy krajowej można kontynuować pobyt bez wyjazdu w ramach ruchu bezwizowego do 90 dni z paszportem biometrycznym;

  • wizy z oznaczeniem D lub C, wydanej przez inne państwo Schengen, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen – legalny pobyt trwa do 90 dni;
  • zgody komendanta Straży Granicznej – legalny pobyt trwa 15 dni.

Przedłużenie legalnego pobytu jest możliwe przed jego upływem poprzez złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub w razie spełnienia przesłanek wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Wnioski składa się w urzędzie wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce pobytu.

Niezależnie od powyższego, istnieje możliwość legalnego przebywania na terytorium Polski na podstawie specjalnych przepisów dotyczących epidemii COVID-19.

Szczegółowe informacje

Urząd do Spraw Cudzoziemców:

www.gov.pl/udsc

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2

 Tel.: +48 47 721 75 75

 

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – Wydział Spraw Cudzoziemców

Specjalna Infolinia Wojewody Małopolskiego dla obywateli Ukrainy szukających schronienia w Małopolsce, Infolinia działa 24 h na dobę.

Tel.: +48 12 210 20 02

e-mail: info.spec@muw.pl

INFOLINIA INFO.OPT – kontakt dla cudzoziemców w sprawach legalizacji pobytu i pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

Tel.: +48 12 210 20 20

e-mail: info.opt@muw.pl

 https://infoopt.pl/

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

{nomultithumb}

Udar zabrał dzieciom mamę! Pomagajmy Pani Marioli!

Mariola to kochająca żona i oddana matka.
Wszystko zaczęło się w czasie wakacji. Piękna pogoda, moja żona uwielbiała lato. Kochała kwiaty oraz pracę w ogrodzie. To miał być dla niej piękny czas, jednak tak się nie stało.

W jednej chwili nasz 12-letni synek znalazł moją żonę leżącą, nieprzytomną w łazience. Od razu ruszyliśmy na pomoc. To był ułamek sekundy… Szybki transport helikopterem do specjalistycznego szpitala w Krakowie i okropna diagnoza lekarzy: „Pana żona dostała udaru z uszkodzeniem mózgu w 70%”. Pamiętam te słowa do dziś… Nasze szczęśliwe życie w sekundzie runęło jak domek z kartek. Nie mogłem w to uwierzyć.
Jej stan był krytyczny. Lekarze nie dawali jej dużych szans na przeżycie. Razem z naszymi dziećmi modliłem się dzień i noc, aby wyzdrowiała, aby żyła, aby nas nie zostawiła…

Udało się, żyje, ale potrzebuje pomocy. Ma sparaliżowaną prawą stronę, nie mówi, nie chodzi. Jest młodą kobietą, bo ma zaledwie 52 lata, a jest przykuta do łóżka. Nie mogę się z tym pogodzić. Nasz 12-letni syn jest załamany. Jest bardzo zżyty z mamą. Niedawno dostała ataku padaczki, to konsekwencje rozległego udaru. Robimy co w naszej mocy, aby jej pomóc, ale wszystko jest takie kosztowne. Lekarstwa, rehabilitacja, logopeda, częste wizyty u lekarzy….

Mariola przebywała kilka tygodni w ośrodku rehabilitacyjnym w Krakowie, lecz refundacja przez NFZ się skończyła i wróciła do domu. Teraz wymaga całodobowej opieki. Jej renta nie jest wystarczająco wysoka, aby móc z niej przeżyć. Pracuję teraz na pół etatu, bo muszę opiekować się żoną. Ale to wciąż mało pieniędzy. Bardzo chciałbym, aby żona chodziła i żebym mógł choć przez moment znów zobaczyć jej piękny uśmiech, bo teraz naprawdę czuje się bezsilny w tej całej sytuacji.

Moja żona wymaga długiej rehabilitacji, aby móc, choć w małym stopniu wrócić do sprawności. Wiem, że jest to kosztowne, więc zgłaszam się o pomoc do Was, bo niestety moje możliwości finansowe są niewystarczające. Bardzo proszę o przekazanie datku na moją żonę. Może dzięki Wam uda się jej chodzić i znowu zagości na jej buzi uśmiech.

Wierzę w Waszą moc i w Wasze dobre serca. Błagam, pomóżcie! Jesteście naszą ostatnią deską ratunku.

Janusz, mąż Marioli

https://www.siepomaga.pl/mariola-paszkot?fbclid=IwAR0Cl9Rq9mOjNNnJFdRAto-m9WtLwoaU006AqEfkT8rltiwx9C7VtyuJsCA

 

 

 

 

POWIADOMIENIA SMS

W związku z coraz częściej pojawiającymi się różnego rodzaju zagrożeniami oraz potrzebą przekazywania ważnych informacji i komunikatów dotyczących mieszkańców Gminy Słaboszów istnieje potrzeba szybkiego i sprawnego dotarcia do jak największej liczby osób.

 

 

INFORMACJA

DOTYCZĄCA DODATKU OSŁONOWEGO

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie informuje, iż od dnia 17 stycznia 2022r. będzie przyjmował wnioski o tzw. DODATEK OSŁONOWY, który stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu  i żywności.

 

Wzory wniosków oraz wskazówki dotyczące ich wypełniania można pobrać ze strony: https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania.

Druki będzie można pobrać również w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20,00 zł.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy.

 

DRUK WNIOSKU DODATKU OSŁONOWEGO DO POBRANIA NA DOLE STRONY

 

  

  

 

 Programy z budżetu państwa

 

 

 Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021


  

 

UWAGA!!!!!

URZĄD GMINY W SŁABOSZOWIE INFORMUJE, ŻE TRWA NABÓR WNIOSKÓW NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RAMACH DOFINANSOWANIA POZYSKANEGO PRZEZ GMINĘ SŁABOSZÓW NA OPERCJĘ TYPU „GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA”. OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZONE SĄ O OSOBISTE ZGŁASZANIE SIĘ DO URZĘDU GMINY W SŁABOSZOWIE, BĄDŹ KONTAKT TELEFONICZNY POD NUMEREM:

 (41) 38 47 912 lub (41) 384 79 01

 

 Wójt Gminy Słaboszów

/-/ Marta Vozsnak

 

 

URZĄD GMINY W SŁABOSZOWIE ZAPRASZA  MIESZKAŃCÓW GMINY ZAINTERESOWANYCH BUDOWĄ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – DOFINANSOWANIE NA OPERACJĘ TYPU „GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA” W RAMACH PODDZIAŁANIA „WSPARCIE INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z TWORZENIEM, ULEPSZANIEM LUB ROZBUDOWĄ WSZYSTKICH RODZAJÓW MAŁEJ INFRASTRUKTURY, W TYM INWESTYCJI NA ENERGIĘ ODNAWIALNĄ I OSZCZĘDZANIE ENERGII”. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020.

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O PILNE ZGŁASZANIE SIĘ DO URZĘDU GMINY W SŁABOSZOWIE .

 

 

 

 

 

Gmina Słaboszów
NIP 659-12-22-510
Urząd Gminy w Słaboszowie
Słaboszów 57,  32-218 Słaboszów
woj. małopolskie
tel. 041 384 79 00 / fax 041 384 79 15
Nr konta:    KBS O/Kalina Wielka    05 85910007 0190 0778 6578 0001

Opłaty za odpady komunalne  KBS O/Kalina Wielka  51 85910007 0190 0778 6578 0046

email: gmina@slaboszow.pl

Wspieraj Seniora

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

 Ostrzeżenie meteorologiczne

wniosek o wydanie dowodu osobistego

 
 

 

 

 

 

DRUK  WNIOSKU  DODATKU OSŁONOWEGO  DO POBRANIA:

 

Skip to content