2020-03-12


WAŻNY KOMUNIKAT

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ WYSTĘPOWANIA KORONAWIRUSA W POLSCE, W TOSCE O WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE, APELUJEMY O PRZESTRZEGANIE ZALECEŃ PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ I STOSOWANIE SIĘ DO WYTYCZNYCH SŁUŻB SANITARNYCH W ZAKRESIE KWARANTANNY I ZASAD HIGIENY. W CELU ZAPOBIEGANIA ROZPOWSZECHNIANIU SIĘ WIRUSA ZALECAMY WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM GMINY SŁABOSZÓW, ABY OGRANICZYLI WIZYTY W URZĘDZIE GMINY A TAKŻE INSTYTUCJACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.

URZĄD GMINY INFORMUJE, ŻE WIĘKSZOŚĆ SPRAW MOŻE BYĆ ZAŁATWIONA TELEFONICZNIE 41 384 79 00, E-MEILOWO gmina@slaboszow.pl BĄDŹ POPRZEZ SKRZYNKĘ ePUAP

Skip to content