2021-05-21


Szanowni Państwo,

W ramach promocji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Statystyczny w Krakowie organizuje konkurs „Moja Gmina w cyferkach”, którego adresatami są placówki wychowania przedszkolnego z województwa małopolskiego. Celem konkursu jest zainteresowanie najmłodszych dzieci zagadnieniami związanymi z ludnością w połączeniu ze stymulowaniem ich rozwoju językowego, kreatywności i wyobraźni. Chcemy w ten sposób poszerzyć również wiedzę na temat spisu powszechnego wśród ich rodzin oraz lokalnych społeczności.

Zadaniem konkursowym jest ułożenie przez wychowanków placówki piosenki lub wierszyka, poruszającego tematykę związaną z ludnością, rodziną, spisem powszechnym, lokalną społecznością i tradycjami regionalnymi,  a następnie nagranie jego wykonania i przesłanie filmu do Urzędu Statystycznego w Krakowie do dnia 11 czerwca 2021 r. Prace zgłaszane na Konkurs będą oceniane w dwóch grupach wieku wychowanków: grupa I: 3-latki i 4-latki, grupa II: 5-latki i zerówka. Placówki, których prace zdobędą trzy najwyższe miejsca w każdej z dwóch grup wieku otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie informacji o konkursie w podległych Państwu przedszkolach, innych instytucjach oraz wśród lokalnych społeczności. W załączniku, oprócz pisma skierowanego do Państwa, przekazujemy pismo skierowane do placówek wychowania przedszkolnego oraz materiały dotyczące konkursu.

 

Mamy nadzieję, że dzięki Państwa wsparciu otrzymamy wiele znakomitych prac, tak jak w konkursie organizowanym podczas ubiegłorocznego Powszechnego Spisu Rolnego.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie Urząd Statystyczny w Krakowie / Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 / Konkursy / Moja gmina w cyferkach

W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez e-mail: nsp.2021.krakow@gmail.comlub telefonicznie: +48 695 255 538.

Z poważaniem

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Krakowie

+48 12 42 04 510

Regulamin Konkursu Moja Gmina w cyferkach.pdf

Załącznik nr 1. Formularz zgłoszenia przedszkola.pdf

Załącznik nr 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf

Skip to content