2020-03-10


prosimy o zachowanie podstawowych zasad higieny:

  1. Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu.
  2. Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
  3. Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką kiedy kaszlesz lub kichasz.
  4. Nie zbliżaj się do osób z objawami choroby.

KV_plakat_A3_chiński.pdf

KV_plakat_A3_ENG.pdf

KV_plakat_A3_RU.pdf

KV_plakat_A3_UA.pdf

KV_plakat_A3_VN.pdf

Skip to content