plan gminy

Gmina

Programy z budżetu państwa

PIECZEC
Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej
Dotacja celowa – wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art....
PIECZEC
Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu   852, rozdziału 85230,§ 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.6 – pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych).
Celem dotacji  jest  zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą...
logo1
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADANIA WŁASNEGO GMINY UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
{nomultithumb}   Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu 852  rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji...
logo1
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022
{nomultithumb}   Informacja o przystąpieniu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie do Programu...
logo1
Dotacja celowa w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej, budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.
{nomultithumb}   Dotacja celowa w wysokości 17 664 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt...
logo1
Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
{nomultithumb}   Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu   852, rozdziału 85230,§ 2030 klasyfikacji...
logo1
Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej
{nomultithumb}   Dotacja celowa – wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego...
logo1
Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - Aneks Nr 2
{nomultithumb}   Gmina Słaboszów – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie informuje, że...
logo1
Dotacja z budżetu państwa - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
{nomultithumb}       Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu   852, rozdziału 85219,§ 2030 klasyfikacji...
logo1
Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - AKTUALIZACJA
{nomultithumb}   Gmina Słaboszów – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie informuje, że...
1 2
Skip to content