plan gminy

Gmina

Programy z budżetu państwa

PIECZEC
DOTACJA  CELOWA  Z  BUDŻETU  PAŃSTWA  NA DOFINANSOWANIE  ZADANIA WŁASNEGO  GMINY UTRZYMANIE  OŚRODKA POMOCY  SPOŁECZNEJ
Na podstawie umowy nr 320/OPS/2024 Wojewoda Małopolski przyznał dotację celową dla Gminy Słaboszów na...
PIECZEC
Informacja o przystąpieniu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024  
CELE PROGRAMU: Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego...
PIECZEC
Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych)
Celem dotacji  jest  zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą...
PIECZEC
Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej
Dotacja celowa – wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art....
PIECZEC
Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych)
Celem dotacji  jest  zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą...
PIECZEC
DOTACJA  CELOWA  Z  BUDŻETU  PAŃSTWA  NA DOFINANSOWANIE  ZADANIA WŁASNEGO  GMINY UTRZYMANIE  OŚRODKA POMOCY  SPOŁECZNEJ
Na podstawie umowy nr 366/OPS/2023 Wojewoda Małopolski przyznał dotację celową dla Gminy Słaboszów na...
PIECZEC
„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023
Informacja o przystąpieniu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie do Programu Ministerstwa...
PIECZEC
Dotacja celowa z budżetu państwa program – posiłek w szkole i w domu
Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu 852, rozdziału 85230,§ 2030 klasyfikacji budżetowej...
PIECZEC
Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej
Dotacja celowa – wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art....
PIECZEC
Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu   852, rozdziału 85230,§ 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.6 – pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych).
Celem dotacji  jest  zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą...
1 2
Skip to content