2021-02-03


Słaboszów i Kłaj na wojnie z kopciuchami

FUNDUSZE EUROPEJSKIE
05 listopada 2020
widok z góry na zabudowania, w połowie szerokości fotografii, przesłonięty przez smog
245 nieekologicznych pieców zostanie wymienionych w gminach Kłaj i Słaboszów. Zostaną one zastąpione, spełniającymi najwyższe normy, kotłami na węgiel, gaz, biomasę czy paliwa stałe.

Na realizację projektów przeznaczono blisko 3,5 mln zł z Funduszy Europejskich. Umowy na ten cel podpisali wicemarszałkowie Małopolski Łukasz Smółka i Tomasz Urynowicz. Skorzystają mieszkańcy i turyści

W Kłaju, będzie to już drugi etap czyszczenia gminy z „kopciuchów”. W ciągu roku wymienionych zostanie kolejnych 200 starych pieców, które zastąpią wysokosprawne i bardziej ekologiczne kotły.

Ten projekt stanowi świetną inwestycję w zdrowie i ekologię. 200 nowoczesnych kotłów w istotny sposób przyczyni się do poprawy jakości powietrza, ale także codziennego większego komfortu mieszkańców

– mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Warto podkreślić, że gmina Kłaj ze względu na swoje położenie i ukształtowanie jest zaliczana do najmniej skażonych w Małopolsce, znalazła się w czołówce gmin polskich szczególnie dbających o ochronę środowiska przyrodniczego. Gmina Kłaj graniczy terytorialnie z gminami: Niepołomice, Drwinia, Gdów i Bochnia.

Cieszy fakt, iż małopolskie gminy dostrzegły problem i coraz częściej korzystają z szansy jaką dają unijne środki. Przykładem gmin, realizujących z pomocą unijnych dotacji wiele projektów z myślą o swoich mieszkańcach są Kłaj i Słaboszów, które sięgnęły po dotację na wymianę starych pieców

– dodaje wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Stop Smog w Słaboszowie

Blisko pół miliona złotych ze środków unijnych będzie kosztować wymiana starych kotłów grzewczych w gminie Słaboszów. W 45 domach zamontowane zostaną nowoczesne urządzenia grzewcze, spełniające obowiązujące normy i wymogi dyrektywy Ecodesign (Ekoprojekt), czyli  o wysokiej sprawności działania oraz niskim stopniu emisji zanieczyszczeń podczas całego okresu użytkowania. Piece z certyfikatem Ecodesign pozwalają zaoszczędzić do 25 % energii . Planowane do instalacji urządzenia są kotły na ekogroszek (30 szt.) oraz kotły zgazowujące drewno (15 szt.). Zakłada się również termomodernizację dwóch budynków.

Słaboszów jest gminą typowo rolniczą, na jej terenie znajdują się cenne przyrodniczo i środowiskowo obszary Natura 2000, gdzie występują chronione gatunki flory. Dlatego, tak ważne jest aby właśnie tu stare piece, zostały jak najszybciej zastąpione kotłami na biomasę, paliwa gazowe, oraz źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii

 – podkreśla wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka.

Małopolska wolna od smogu

Małopolska kompleksowo podchodzi do walki o czyste powietrze. Wytoczyliśmy najcięższe działa: uchwała antysmogowa, wymiana kopciuchów, ekokontrole i ekologiczne inwestycje.

Nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa, bo w kontekście nowej perspektywy planujemy kontynuację działań proekologicznych w regionie

– zapowiada wicemarszałek Łukasz Smółka.

Samorząd województwa od kilku lat włącza się w proces wymiany kotłów angażując środki unijne. Jest to znaczące wsparcie dla gmin, a w konsekwencji dla tysięcy mieszkańców Małopolski. Środki pozwalają pokryć znaczną część inwestycji, związanych z wymianą nieekologicznych kotłów na nowe urządzenia, emitujące wielokrotnie mniej zanieczyszczeńDocelowo z domów całej Małopolski zniknie 26,5 tys. nieekologicznych pieców.

Inwestujemy w czyste powietrze

Niskoemisyjny transport miejski, rozwój kolei aglomeracyjnej, parkingi park&ride, a oprócz tego termomodernizacje głównie obiektów użyteczności publicznej oraz inwestycje w OZE – to kolejne przykłady działań, dodatkowo wspierające ograniczanie niskiej emisji.

W ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego powstaną 182 parkingi typu „parkuj i jedź” oraz 46 zintegrowanych węzłów przesiadkowych. Po małopolskich drogach będzie jeździć 370 nowoczesnych i ekologicznych autobusów. Szacuje się, że dzięki zrealizowanym inwestycjom w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, nastąpi spadek emisji gazów cieplarnianych około 245,3 tys. ton równoważnika C02 rocznie.

Autor: Biuro Prasowe UMWM
Skip to content