2020-01-15


   Na przełomie listopada i grudnia na terenie Gminy Słaboszów zostały przeprowadzone kontrole kotłów i palenisk.

 

   Kontrole są wynikiem zapisów w:

  1. Ustawie Prawo Ochrony Środowiska
  2. Rozporządzeniu Ministra Środowiska dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu
  3. Ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliwa
  4. Rozporządzeniu w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe
  5. Wojewódzkiej uchwale antysmogowej tj. uchwale podejmowanej na podstawie art.96 Prawa Ochrony Środowiska

 

   Kontrola przeprowadzona została w 69 gospodarstwach domowych na terenie Gminy. Podczas kontroli nie stwierdzono rażących naruszeń jednakże mieszkańcy, którzy byli kontrolowani zostali poinformowani o terminie wymiany swoich kotłów.

 

   Kontrole wykazały co następuje:

  • do 2022 r. wymianie podlegać będzie 35 kotłów
  • do 2026 r. Wymianie podlegać będzie 15 kotłów
  • 19 kotłów nie podlega wymianie ponieważ wymieniane były w 2018 r. z programu PONE, który realizowany był przez Gminę Słaboszów

 

   W roku 2019 kontrole zostały zakończone, jednakże temat ten wróci w roku 2020 oczywiście  w okresie grzewczym, czyli będzie to początek i koniec roku.

 

Skip to content