2020-10-26


Szanowni Państwo,

 
W środę, 21.10, uruchomiliśmy nabór wniosków w części 2 Programu „Czyste Powietrze” – te dofinansowania są przeznaczone dla Beneficjentów, których dochody nie przekraczają odpowiednio 1960 zł (dla gospodarstw jednoosobowych) oraz 1400 zł (dla gospodarstw, gdzie mieszka więcej niż 1 osoba). Maksymalna kwota, którą można uzyskać w tej części Programu, wynosi 37 tysięcy złotych. Więcej informacji: https://www.wfos.krakow.pl/zmiany-w-programie-priorytetowym-czyste-powietrze-czesc-2/
 
Od 1 października, kiedy weszła w życie zmiana Ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz od 2 października, kiedy weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu, gminy mają obowiązek wydawania zaświadczeń. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek wydania takiego zaświadczenia na żądanie osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach części drugiej programu, wynikający z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.). Wzór żądania wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r.poz. 1713).
 
Aby pomóc pracownikom gmin, szczególnie w pierwszej fazie, w obsłudze beneficjentów programu pod kątem wydawanych zaświadczeń o dochodach, Narodowy Fundusz uruchomił specjalną infolinię pod numerem 22 340 40 90. Tam mogą Państwo uzyskać wszystkie informacje. Pracownicy Wojewódzkiego Funduszu, który są wyznaczeni jako opiekunowie Państwa gmin, mają informacje na temat składania wniosków o dofinansowanie lub wniosków o płatność.
 
Informujemy ponadto, iż baza wiedzy o Programie Czyste Powietrze znajduje się zarówno na stronach wojewódzkiego funduszu: https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze, na Portalu Beneficjenta WFOŚiGW Krk: https://portal.wfos.krakow.pl/ oraz na stronach Programu Czyste Powietrze http://www.czystepowietrze.gov.pl/. Pod adresem http://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/ znajdą Państwo użyteczne narzędzie do planowania dofinansowania, tzw. kalkulator dotacji – dzięki temu Beneficjent może wyliczyć planowaną wartość dotacji. Pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/ znajdą Państwo listę urządzeń i materiałów, które kwalifikują się do Programu „Czyste Powietrze„. Jest ona współtworzona przez producentów, a każdy wpis na liście jest najpierw poddawany weryfikacji.
 
W załączniku znajduje się także infografika, gdzie znajdują się informacje przydatne gminom. Można także obserwować zakładkę Dla gmin na stronach Programu : http://czystepowietrze.gov.pl/dla-gmin/, gdzie sukcesywnie będą się pojawiać dodatkowe materiały.
 
W razie pytań dotyczących wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy w Słaboszowie pod numerem tel. 41 384 79 12 lub 41 384 79 00.
 
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jest Administratorem Pani/a danych osobowych. Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania. Jeśli jest Pan/i zainteresowana/y w jaki sposób zarządzamy powierzonymi danymi, zapraszamy do zapoznania się z polityką prywatności. W razie pytań lub wątpliwości, pozostajemy do Pani/a dyspozycji pod adresem e-mail: ochrona.danych@wfos.krakow.pl
 
 
czyste powietrze
Skip to content