|||

Zaproszenie na warsztaty!

Małopolska Izba Rolnicza i Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” zapraszają na warsztaty wielkanocne dla kobiet – wykonanie stroika świątecznego na kole, które odbędą się 31 marca 2023 r. o godz. 10:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozłowie.