|||

Trwa nabór do nowej edycji programu – Pracownie Orange.

Siła Waszej społeczności

Pracownie Orange to szansa na wzmocnienie lokalnej aktywności i stworzenie przestrzeni do wspólnych działań w miejscowościach do 40 tysięcy mieszkańców.

W Programie wspieramy miejscowości w rozwoju aktywności lokalnej pomagając zakładać Pracownie Orange. Pracownie wyposażamy w meble oraz darmowy internet i sprzęt – laptopy, drukarki 3D, urządzenia wielofunkcyjne, telewizory, lofiroboty. Ale Pracownia to nie tylko nowoczesna przestrzeń spotkań. To przede wszystkim program wsparcia dla osób, które koordynują jej działania w swojej miejscowości. Razem z nami podnoszą swoje kompetencje liderskie, cyfrowe, uczą się diagnozowania potrzeb i animacji lokalnej. Otrzymują także szereg inspiracji i propozycji aktywności lokalnych. Ich realizację wspieramy też grantami.

Zrób przestrzeń na nowe działania.

Załóż Pracownię Orange w swojej miejscowości.

Chętne miejscowości (z gmin, w których nie ma jeszcze Pracowni) organizują grupę inicjatywną 3 osób i w porozumieniu z lokalną instytucją lub organizacją doprowadzają do wyznaczenia lokalu, w którym Pracownia będzie mogła funkcjonować. Mogą to być przestrzenie bibliotek, domów kultury, szkół, świetlic, kół gospodarzy i gospodyń wiejskich lub też młodzieżowych ośrodków socjoterapii, organizacji pozarządowych itp.

Grupa we wniosku opisuje swój pomysł na działanie świetlicy. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2023 r. Niezależna komisja wybierze i w czerwcu ogłosi listę 20 miejscowości, które zostaną przyjęte do udziału w programie. Pierwsze Pracownie z tej edycji zostaną otwarte już we wrześniu.

Infolinia dla grup składających wnioski dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00–17.00 pod numerem telefonu +48 516 087 308.

Jeśli zdecydują się Państwo na wzięcie udziału w w/w zadaniu, wszelkiej pomocy udzieli pracownik Gminy Słaboszów – Pani Martyna Lepiarczyk, tel: 41 38 47 913