2016-12-22


Po uzyskaniu dofinansowania w 2015r. z MSWiA w kwocie 2700 zł dokonano zakupu 18 kompletów umundurowania koszarowego dla OSP Janowice i OSP Śladów, całkowity koszt zadania 6120,15 zł.

Skip to content