2017-12-05


Zakup sprzętu dla jednostek OSP

W miesiącu listopadzie 2017r. Gmina Słaboszów w ramach II naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości złożyła wniosek na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa do Ministerstwa Sprawiedliwości. W dniu 29 listopada 2017 roku podpisano umowę pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości i Gminą Słaboszów w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim na zakup:

– 2 kpl. Zestawów ratowniczych PSP R1 (torby ratownicze)

– 2 szt. defibrylator AED

środki na ten cel zostały przyznane w kwocie 24 600,00 zł. Gmina dokona zakupu w/w sprzętu do końca roku 2017 i przekaże jednostkom OSP z terenu gminy.

Skip to content